Verkoop en services verbeteren via de BI voor klantenondersteuningBusiness intelligence is een term die verwijst naar de verschillende processen, technologieën, vaardigheden, praktijken, benaderingen en toepassingen. Deze worden gebruikt om de organisatie te helpen bij het besluitvormingsproces. Zoals we allemaal weten, nemen zakenmensen even de tijd om na te denken voordat ze een beslissing nemen over een enkele hachelijke situatie. Dit komt omdat, hoewel er een enigszins onbelangrijk probleem is, dit een oplossing moet krijgen voordat het uit de hand loopt. Met behulp van de BI-technologieën worden bedrijven voorzien van het verleden, het heden en de toekomst met betrekking tot de bedrijfsvoering. De BI's die we tegenwoordig kunnen gebruiken, hebben verschillende functies en deze omvatten rapporteren, analyseren, beheren van bedrijfsprestaties, datamining, online analytische verwerking of OLAP, text mining en benchmarking. Elke afdeling in het bedrijf heeft business intelligence nodig. Daarom is er de BI voor klantenondersteuning.

De BI voor klantenondersteuning is een effectieve tool die de specialisten helpt bij het omgaan met problemen die door de klanten of de klanten zijn geëscaleerd. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig hun eigen klantenserviceafdelingen en in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het omgaan met klanten een vrij gecompliceerde taak. We kunnen niet ontkennen dat zowel de ondernemers als de werkgevers het belang van de klanten voor de onderneming moeten inzien. Zonder hen zal niemand de producten kopen of gebruik maken van de diensten. Daarom moeten de klanten aandacht en respect krijgen.

Specialisten op dit gebied hebben tal van verantwoordelijkheden, waaronder klanten de reactie geven die ze nodig hebben op een professionele en tijdige manier. Bovendien moeten ze kunnen aantonen dat ze in staat zijn om samen met de problemen of klachten om te gaan met de woedende klanten. Performance Support Het gaat hier uiteindelijk om de tevredenheid van de klanten. Nu zou je je afvragen of de BI voor klantenondersteuning inderdaad het aantal verkopen en het aantal trouwe klanten kan verhogen. Het antwoord is hier ja.

Wat de business intelligence voor klantenservice doet, is dat het hulp biedt als het gaat om het elimineren of omleiden van vragen waarvoor geen hulp van een live-klantenservicemedewerker nodig is. U zult merken dat degenen die echt bekwame agenten zijn die goed met de klanten kunnen omgaan, worden gewaardeerd om hun capaciteiten. Nu kunnen ze de hulp krijgen die ze nodig hebben via business intelligence-technologieën. Met dit type BI kan uw bedrijf in realtime een case-based analyse ervaren. De geavanceerde BI-applicaties die we vandaag hebben, kunnen ook worden gebruikt om de organisatie een betere methode te geven in het bieden van selfservice aan de klanten.

De toekomst van BI voor klantenondersteuning is onbekend, maar er zijn veel voorspellingen dat dit type BI in de toekomst een groot probleem zal zijn, aangezien het de capaciteit zal hebben om kennismanagement, prestatieondersteuning en leermogelijkheden te integreren. Laten we natuurlijk niet vergeten dat de menselijke component altijd een essentieel onderdeel zal blijven bij het bieden van effectieve klantenondersteuning en interactie,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Verkoop en services verbeteren via de BI voor klantenondersteuning”

Leave a Reply

Gravatar